KLOCKAN

Den 15 juni 2016 upphör Nationella samordnaren delvis med sin verksamhet. Då ska kommunerna vara redo att ta mer ansvar.
Men vad händer när klockan tickar ner?
De tre största kommunerna i Skåne verkar inte beredda på att ta över stafettpinnen.

Från vänster: Annika Román, Andreas Almgren, Andreas Schönström. Foto: Helsingborg stad/Lunds kommun/Malmö stad

Från vänster: Annika Román, Andreas Almgren, Andreas Schönström. Foto: Helsingborg stad/Lunds kommun/Malmö stad

Annika Román (MP) är vice ordförande i Helsingborgs kommunstyrelse. Så vitt hon vet har kommunen ingen handlingsplan. Det är nytt för henne att Nationella samordnaren menar att kommunerna borde ta mer ansvar.
– Det är ingenting vi har hört. Däremot har kommunen en beredning för livskvalitet där vi arbetar med frågor som mångfald, HBTQ och integration.

Vad tycker ni om att ta ansvar för att förebygga och bemöta våldsbejakande extremism?
– Det är viktigt på alla möjliga sätt, att hjälpa ungdomar som hamnar i radikala miljöer, våld och brottslighet. Det är väldigt bra att du lyfte upp detta, det ökar medvetenheten hos oss.

—————

Andreas Almgren (S), ordförande i Lunds kommunstyrelse, berättar att kommunen inte har haft ett samarbete med Nationella samordnaren tidigare. De har heller inte haft något specifikt förebyggande arbete mot extremism.
– Det gäller för oss i kommunerna att ta hand om de här frågorna. Men det är nu ett förslag på väg och orsaken är tyvärr en händelse de senaste månaderna då en 17- och 21-åring lämnade Lund för att strida för IS i Syrien.

Hur förebygger Lunds kommun så kallad vänsterextremism?
– Vårt arbete kommer få konsekvenser generellt i förebyggande mot all extremism, inklusive vänsterextremism. Vi måste jobba aktivt tillsammans, med Nationella samordnaren och andra instanser. Vi är precis i början av arbetet.

Kommer ni att hinna till 15 juni 2016?
– Nationella samordnarens arbete har varit en väckarklocka för kommunerna. Vi har inte i dag handlingsplanerna eller strukturen men vi jobbar på det. Det är min bedömning att vi kommer hinna.

—————

Andreas Schönström (S) är kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd i Malmö, med ansvar för trygghet. Han uppger att de jobbar på att ta fram ett förslag, men tror på en redan existerande modell.
– Vi väver in samarbete mellan skola, socialtjänst och polisen. Men vi måste hålla isär våra roller. Jag är skeptisk till polisens inblandning preventivt.

Hur menar du?
– Jag tycker inte att vi ska skicka ungdomar till polisen bara för att vi har en misstanke om att de har, eller tycker att de ger uttryck för, extrema åsikter.

Vad gör Malmö stad nu för att förebygga extremism?
– Kommunerna i dag har ett ansvar. Dels i vår skola som ska utbilda goda medborgare, dels socialtjänsten som ska fånga upp ungdomar på glid. Det finns mer vi kan göra, men vi har redan satt en ganska bra grund i vår organisation.

—————

De aktivister som hörts är inte på något sätt talespersoner för den grupp de har varit eller är aktiva inom. De talar för sig själva och utifrån sin egen uppfattning kring de ämnen som behandlats här.

Och deras röster går isär.

Marcus skulle kunna dö för antifascism.

Hanna säger att det handlar om självförsvar.

Maria menar att rasismen kan krossas utan våld.

Men som före detta eller nuvarande medlemmar i Suf, Afa och Allt åt alla hamnar de under samma paraply – utpekade av Nationella samordnaren som våldsbejakande vänsterextremister.

Kritiken mot Nationella samordnaren och Samtalskompassen har varit omfattande. Men stämpeln är redan satt på grupperna och dess medlemmar.

De är ”våldsbejakande vänsterextremister”. De är utpekade.

—————

Vi har gjort Utpekade